Privacybeleid

Privacybeleid

 

Stichting El Mouahidin (hierna te noemen El Mouahidin) neemt de bescherming van uw

persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

In deze privacyverklaring geven wij aan welke gegevens wij verwerken en met welk doel. Tevens kunt

u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw

persoonsgegevens.

Contactgegevens en verwerkingsverantwoordelijke

El Mouahidin is gevestigd aan de Deimanstraat 7, 2522 BB Den Haag en is te bereiken onder nummer

070 395 2464 en via info@mouahidin.nl . De secretaris is de functionaris/afdeling

gegevensbescherming van El Mouahidin. De secretaris is te bereiken via info@mouahidin.nl .

Doeleinden van de gegevensverwerking

El Mouahidin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren van het soort relatie dat u heeft met de El Mouahidin;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • U te informeren over onze diensten en bijeenkomsten.
 • Het verzamelen van gegevens met betrekking tot onze diensten.
 • Achterban en vrijwilligers aangesloten bij El Mouahidin.
 • Voor ontvangen donaties aan El Mouahidin.

Persoonsgegevens die wij verwerken

El Mouahidin verwerkt uw persoonsgegevens aangezien u lid uit de gemeenschap of donateur bent

van de El Mouahidin. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E- mailadres
 • Bankrekeningnummer

Waarvoor verwerkt El Mouahidin persoonsgegevens?

Als u als lid van de gemeenschap aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons

aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van u gegevens kunnen we u op de

juiste wijze registreren welke relatie u heeft met de El Mouahidin. En zorg te dragen voor b.v.

eventuele aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag voor u als vrijwilliger.

Als u relatie bent aangegaan met El Mouahidin, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken

uw gegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over gemeenschap

gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij u gegevens om u zo goed mogelijk

te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u

te informeren over een nieuwe activiteit in de gemeente Den Haag, regio of vanuit El Mouahidin zelf.

Indien u niet benaderd wilt worden dan kan u dit per email laten weten.

Rechten betrokkenen

 • U heeft het recht om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • U heeft het recht bezwaar te maken tegen, of om beperking te verzoeken van de verwerking van

uw gegevens;

 • U heeft recht om uw gegevens in te trekken;
 • U heeft het recht om uw gegevens over te dragen;
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de gegevens of

intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens sturen naar

uw contactpersoon of mailen info@mouahidin.nl . Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen

vier weken, op uw verzoek.

Ontvangers persoonsgegevens/verstrekking aan derden

El Mouahidin verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is om te

voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

El Mouahidin bewaart de gegevens zolang als noodzakelijk om de doelen te realiseren. De

bewaartermijnen variëren vanwege wettelijke vereisten.

Menu