Lezingen tijdens ramadan

  

Ramadan Lezingenreeks

Tapijt nieuwe moskee gelegd!

  

Nieuwe tapijt gelegd!

Na lang wachten is het tapijt eindelijk gelegd! Het resultaat mag er – Alle lof en dank behoort toe aan Allah – zeker wezen. Het tapijt past goed met het interieur en de moskee is nu eindelijk een complete moskee.

Informatie over het vasten tijdens de Ramadan

  

Ramadan 2022

“Wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend en worden de poorten van de Hel gesloten en zijn de shayatien vastgeketend.” In sahih Bukharie en Muslim staat dat Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) dit heeft gezegd.