Home

Faciliteiten

Gebedsruimte

Gebedsruimte

Wasruimte (woedoe)

Wasruimte (woedoe)

Onderwijs <br> voor jong en oud

Onderwijs
voor jong en oud

Vrouwenruimte

Vrouwenruimte

Gratis wifi

Gratis wifi

Sociale ondersteuning

Sociale ondersteuning

Donatie voor de Moskee

Help ons met het voortzetten van zowel onze religieuze activiteiten zoals de islamitische lessen als de Maatschappelijke activiteiten. Doneer en draag een steentje bij aan de Moskee El Mouahidin en moge Allah jou en je naasten rijkelijk belonen.


“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakaat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. (Surah At-Taubah  9:18)

Onderwijs bij El Mouahidin

  

De Islam is de religie van kennis. Het eerste vers van de Koran dat werd geopenbaard, beveelt ons om te lezen. Lezen is namelijk de sleutel tot kennis. Allah zegt:

(اْقرأْباْسم ربَك الَِّذي َخلََق َخلََق اْلْنسا َنِمْن علَق اْقرأْوربَُّك اْلَْْكرم الَِّذي علَّم باْلقَلَم علَّمَْ ََِِ ََِِ ٍَ َََ َََُِِ ََ

الْنسا َن ما لم يعلم) العلق:01-05َََِْْْ

Lees in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen. Hij heeft de mens uit een bloedklonter geschapen. Lees, en jouw Heer is de Meest Edele. Degenen Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen. Hij heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet. 

 

Arabisch voor kinderen

10:00 Tot 13:00


  • Elke zaterdag en zondag 

  • Programma tot de leeftijd van 15 jaar

  • Zelf ontwikkeld lesmateriaal

  • Ongekend en plezierig leermethode

  • Koran en Arabisch leren lezen en schrijven

15/Per maand

 

Arabisch voor vrouwen

09:00 tot 12:00


  • Elke maandag, dinsdag en donderdag

  • lessen voor beginners en gevorderden

  • Zelf ontwikkeld lesmateriaal

  • Ongekend plezierig leermethode

  • Koran en Arabisch leren lezen en schrijven

15/Per maand

Onze geliefde profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie omwille van Allah een moskee bouwt, voor hem bouwt Allah een huis in het Paradijs” (Al-Bukhari en Muslim)Help de moskee en doneer!