Home

Faciliteiten

Gebedsruimte

Gebedsruimte

Wasruimte (woedoe)

Wasruimte (woedoe)

Onderwijs <br> voor jong en oud

Onderwijs
voor jong en oud

Vrouwenruimte

Vrouwenruimte

Gratis wifi

Gratis wifi

Sociale ondersteuning

Sociale ondersteuning

CORONA NIEUWS UPDATE

Salamoe’alaikoem broeders en zusters,


Zoals jullie weten heeft de regering opnieuw Corona maatregelen aangekondigd. Dat betekent dat we in de moskee blijven bidden en mondkapjes verplicht zijn.


Ook is het dringend advies om gepaste afstand te houden, bij binnenkomst handen te desinfecteren en een eigen gebedskleed te gebruiken. We willen met name de ouderen en kwetsbaren erop wijzen extra voorzichtig te zijn. Bij klachten willen wij jullie vragen om thuis te blijven en je zo spoedig mogelijk te laten testen. Barak’allahoefiekoem voor jullie medewerking.


Moge Allah subhanahu wata’ala ons beschermen.


Bestuur El Mouahidin

Onderwijs bij El Mouahidin

  

De Islam is de religie van kennis. Het eerste vers van de Koran dat werd geopenbaard, beveelt ons om te lezen. Lezen is namelijk de sleutel tot kennis. Allah zegt:

(اْقرأْباْسم ربَك الَِّذي َخلََق َخلََق اْلْنسا َنِمْن علَق اْقرأْوربَُّك اْلَْْكرم الَِّذي علَّم باْلقَلَم علَّمَْ ََِِ ََِِ ٍَ َََ َََُِِ ََ

الْنسا َن ما لم يعلم) العلق:01-05َََِْْْ

Lees in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen. Hij heeft de mens uit een bloedklonter geschapen. Lees, en jouw Heer is de Meest Edele. Degenen Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen. Hij heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet. 

 

Arabisch voor kinderen

10:00 Tot 13:00


  • Elke zaterdag en zondag 

  • Programma tot de leeftijd van 15 jaar

  • Zelf ontwikkeld lesmateriaal

  • Ongekend en plezierig leermethode

  • Koran en Arabisch leren lezen en schrijven

15/Per maand

 

Arabisch voor vrouwen

09:00 tot 12:00


  • Elke maandag, dinsdag en donderdag

  • lessen voor beginners en gevorderden

  • Zelf ontwikkeld lesmateriaal

  • Ongekend plezierig leermethode

  • Koran en Arabisch leren lezen en schrijven

15/Per maand

Menu